Het woord volwaardig komt in mij op en als ik de betekenis ervan op zoek komen daar dingen uit als:
“alle kwaliteiten bezittend”, “echt”, “de volle waarde hebbend”, “met alle kenmerken die nodig of gebruikelijk zijn voor soortgelijke zaken…”

Dat laatste is bijzonder als je het wilt hebben over volwaardig jezelf zijn. Er is toch niet zoiets als een soortgelijke “zaak” als je het hebt over jezelf. En dat is nu juist wat het zo mooi en tegelijkertijd zo lastig maakt, er is geen referentiekader waar jij jezelf aan kunt meten.
Het mooie is dat je dus uiteindelijk zelf mag gaan voelen of jij volwaardig jezelf bent.
Eén ding is zeker, jij bezit alle kwaliteiten om jou te zijn!

Ieder mens heeft zijn of haar intuïtie meegekregen bij de geboorte als leidraad om datgene wat goed is voor jou te herkennen. Wie daar goed mee om kan gaan heeft vaak een voorsprong bij het ervaren van geluk.

Helaas is dit innerlijke navigatie systeem bij menigeen verstoord geraakt door impulsen van buitenaf.
Allerlei “voorwaarden” voortkomend uit de meningen van anderen kunnen maken dat jij jezelf niet meer ziet vanuit de heelheid die je bent maar vanuit de tekortkomingen die je denkt te hebben.

Zo kun je ondanks dat je steeds maar weer probeert om een goed mens te zijn toch steeds teleurgesteld zijn en een gevoel van onvrede ervaren naar jezelf en naar de buitenwereld.
Heel vervelend, vermoeiend en uiteindelijk onnodige energieverspilling!

Maar hoe ga je nou al die informatie filteren en jezelf weer echt zien, volwaardig, mooi en heel?
Het lijkt misschien voor de hand liggend en je hebt het vast vaker gehoord maar het is echt jouw innerlijke stem die je de weg kan wijzen naar jouw geluk.
Innerlijke stem? Nee, het is echt niet zo vaag en zweverig als het misschien lijkt.
Iedereen heeft wel die ervaringen waarbij je voelt dat dingen meezitten, je je energiek voelt en blij.
Dat is wat we noemen flow. Je bent dan op de goede weg. Je voelt dan dat dingen kloppen voor jou.
Je voelt ruimte, vertrouwen en dankbaarheid.

Een hele andere ervaring is het als je het tegenovergestelde voelt. Als dingen zwaar gaan, je veel energie kosten en jouw gedachten overspoeld worden door twijfels of zelfs boosheid.
Ook dit is jouw innerlijk stem, een belangrijke wegwijzer!

Het is dus geen abracadabra maar eigenlijk duidelijke taal die intuïtie van jou.

Er is echter nog wel een addertje onder het gras want intuïtie is de taal van je hart. In je mind kan zich een heel ander verhaal afspelen. Je gedachten kunnen jouw zelfs de hele andere kant op sturen.
Zo krijg je zeer tegenstrijdige signalen. En waar moet je nou naar luisteren?

Je mag er van uitgaan dat je niet op de wereld bent gekomen om jezelf of anderen pijn te doen.
Geen van ons is perfect, we hebben allemaal wel eens dingen gedaan waar we met de kennis van nu anders mee om zouden gaan. En dat is nu juist wat het leven zo mooi maakt, elke dag weer een nieuwe kans om te leren en anders te kijken, te voelen en te ervaren. Je hoeft niet meer rond te lopen met gedachten die je niet helpen.

En als je weer eens voor een uitdaging staat stel jezelf dan altijd de vraag,
Is dit wat ik doe vanuit mijn liefdevolle hart?
En kijk dan wat het antwoord is..
Je zult zien dat je dan steeds makkelijker keuzes maakt